Persoonlijk leiderschap

Visie

De ideeen over leiderschap zijn aan het veranderen. Het is te beperkt om leiderschap te reduceren tot aanvoerder van de organisatie, waarin de mens wordt gezien als middel tot een doel. Het is juist het krachtigst en het levert de meeste voldoening en succes op als iemand zo veel mogelijk vanuit zijn innerlijk drijfveren, waarden en talenten werkt en daarmee de organisatiedoelen dient.

 

Vanuit deze visie biedt YellowBox een persoonlijk leiderschapstraject aan. Goed leiderschap begint met persoonlijk leiderschap waarin voldoening de belangrijkste factor is. Persoonlijk leiderschap uit zich op 4 niveau's. In gesprek met YellowBox krijg je antwoord op de vragen die daarbij horen:

- Zingeving:   wat is mijn missie en welke waarden streef ik na?

- Talent:        welke unieke talenten (en beperkingen) heb ik?

- Energie:      wat zijn de voorwaarden waaronder ik vitaal blijf?

- Autonomie: hoe vind ik de kracht en welke vaardigheden boor ik aan om op

basis van mijn missie, waarden en talenten richting te geven aan

mijn leven en om te dealen met mijn belemmeringen.

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Eunice Gubbels of vul het contactformulier in.

Voor een uitgebreid leiderschapstraject met je team, kijk op Kunst van de leider of op www.kunstvandeleider.nl

Testimonial Pieter