Klachtenreglement

In het reïntegratieproces van cliënten is YellowBox een belangrijke schakel. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening staat daarbij voorop. Hierbij zijn niet alleen inhoudelijke aspecten van de dienstverlening van belang; minstens even belangrijk is een correcte bejegening van cliënten. Dit is immers van grote invloed op de motivatie van de cliënt om het reïntegratietraject te willen blijven volgen en met succes af te ronden.

 

YellowBox ziet er daarom op toe dat beide aspecten van de dienstverlening op zorgvuldige wijze geschieden en dat klachten hieromtrent volgens een vooraf overeengekomen procedure worden behandeld.

 

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop men bij YellowBox met u omgaat of dat u zich onheus bejegend voelt. Dan kunt u hierover altijd een klacht indienden, maar uiteraard is het zinvol om te proberen eerst met uw directe dienstverlener(s) te gaan praten. Wanneer u besluit om niet eerst de eerdergenoemde mogelijkheid te proberen of wanneer u het gevoel heeft dat er niets aan uw probleem c.q. onvrede is gedaan, dan kunt u een officiële klacht indienen.

 

Lees hier het uitgebreide Klachtenreglement van YellowBox.