Kunst van de leider

Met dit intensieve coachings-/trainingsprogramma sluit YellowBox aan bij de moderne ideeen over goed leiderschap: van persoonlijk naar dienend leiderschap.


PERSOONLIJK LEIDERSCHAP uit zich op 4 niveau's:

Zingeving:   weten wat je missie is en welke waarden je nastreeft

Talent:        weten wat je unieke talenten (en beperkingen) zijn

Energie:      weten wat jouw voorwaarden voor vitaliteit zijn

Autonomie:  de kracht en vaardigheden om op basis van je missie, waarden en talenten  richting te geven aan je leven en te dealen met je belemmeringen en blokkades.

 

Persoonlijk leiderschap opent de weg naar een zorgvuldige en respectvolle manier van samenwerken met en leidinggeven aan anderen. Het vormt de opstap naar DIENEND LEIDERSCHAP. In dienen staat de ánder centraal. Een dienend leider ziet de kansen en kracht van de organisatie en probeert die te versterken. De doelen die gesteld worden zijn gericht op win-win situaties.

Het leiderschapsprogramma van YellowBox helpt de teamleden bij het ontdekken en/of ontwikkelen van de persoonlijke leiderschapsstijl zodanig dat deze dienend is aan de team- en organisatiedoelen.

 

Voor een uitgebreide programmabeschrijving zie kunst van de leider.