Team(re)vitalisatie

In onze snel veranderende samenleving is het een uitdaging om als individu en als team op koers te blijven. Niet zelden krijgt een organisatie of een afdeling te maken met een reorganisatie, een fusie of een wijziging in visie, strategie, werkaanpak of in bijvoorbeeld de produkten. Het verlies van het oude en de onzekerheid rondom het nieuwe kan bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid geven en een sterke wissel hebben op de individuen en de teamdynamiek.
Tijdens de Insights training Team(re)vitalisatie wordt zorgvuldig en planmatig gewerkt aan een individueel en gezamenlijk gevoel van veiligheid, vertrouwen en positieve flow. De basis van de training is vergelijkbaar met de Insights training Teameffectiviteit, maar is nu uitgebreider, diepgaander en heeft vooraf vastgestelde bijzondere aandachtspunten en methodieken.